Мероприятие колледжа

Колледжибизде Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 33 жылдыгына карата " Эне тили болбосо, аты аталбайт улуттун!" деген аталыштагы бир айлык иш-чара өткөрүлдү.
1-курстар арасында "Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук" деген темада сүрөт, "Эне тил-улут тагдыры" деген темада 1-2-курстар арасында дил баян, "Кыргыз тилим-көөнөрбөс тил" деген темада жат жазуу өткөрүлүп, 23-сентябрь күнү жыйынтыкталып, студенттер сыйлыктар менен сыйланды.

Т.Кулатов атындагы атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инновация жана экономика колледжинде "Берекелүү Алтын күз" аттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чараны "Табигый илимдер"циклы өткөрдү.

Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык инновация жана экономика колледжинин ТПиПСП адиситигинин 3- курсунун студенттери Интерфрут ишканасында практика өткөрүп жатышат.

Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык инновация, жана экономика колледжинде "Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү" болуп өттү.Эскеруу кунун Гуманитардык илимдер циклынын тарых сабагынын окутуучулары Далибаева Э.Т. жана Каипова Э. уюштурушту. Баяндама окулуп, видеоролик көрсөтүлдү.