ЦИКЛ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦИКЛА Далибаева Эльмира Токторбаевна

Туулган жылы 13.06. 1977
Туулган жери Баткен областы, Кызыл-Кыя ш, Карбышов к 17.
Улуту Кыргыз
Жарандыгы Кыргыз Республикасынын жараны
Билими Жогорку
Жалпы эмгек стажы 25
ККТТИжЭКдеги стажы 12
Иш тажрыйбасы 1996-1997-жж. Кызыл-Кыя шаарындагы №9 орто мектепте тарых окутуучусу., 1997-1998-жж КИТЭП институту., 1998-2010-жж Кызыл-Кыя шаарындагы №6 Т. Сатылганов атындагы орто мектепте тарых окутуучусу., 2010-жылдан баштап Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инновация жана экономика колледжинде тарых окутуучусу., 2019-жылдан “ГИ” циклынын цикл башчысы  жана окутуучусу  
Кошумча көндүмдөрү Китеп окуу, тил үйрөнүү, компъютердик Microsoft Word. Excel жана интернет программалары менен иштөө
Тил билүү деңгээли Орус, өзбек
Өзгөчө саппаттары Адамгерчиликтүү, эмгекчил
Үй-бүлөлүк абалы- 3 кыз, 1 уулдун энеси
Үй дареги: Кызыл-Кыя шаары
Байланыш телефону: Тел:(0770) 57-16-57

       «Гуманитардык илимдер» циклы жөнүндө маалымат

        Гуманитардык илимдер циклында укук, тил илими, психология, тарых, философия сыктуу адамдык аспетилерди карайт. Гуманитардык илим бул- мурас жана бизди эмне адам кылат деген суроого жооп берген илимдин бир тармагы. Гуманитардык илимдер мыйзамдар, тарых, байыркы тилдер, заманбап тилдер, философия, дин жана визуалдык аткаруучу искусство менен алектенет. Гуманитардык илим коомдук илимдерге караганда философиялык деп эсептелет. Коомдук илимдерге илимий көз караш бар болгондуктан, ал гуманитардык жана табигый илимдердин ортосундагы изилдөө тармагы болуп эсептелинет.

Гуманитардык илимдер

     “Гуманитардык илимдер”  циклы Кызыл-Кыя тоо-техникалык колледжинин окуу илимий иштерин негизги бөлүгү болуп саналат. “Гуманитардык илимдер” циклы 1996 жылы негизделген. 2011-жылдын 2017-жылдары тарых окутуучусу Абдрахманов А.А. циклды жетектеп келген, 2017-2019-жылдар аралыгында кыргыз тили жана адабият окутуучусу Аширкулова Г. Т цикл башчысы болгон. 2019-жылдан азыркы күнгө чейин тарых окутуучусу Далибаева Э.Т. “Гуманитардык илимдер” циклын жетектеп келүүдө.

                                        “ГИ” циклынын максаттары

    -Окутулуп жаткан ар бир предметтин өзгөчөлүктөрүн эске алып, студенттерге жеткиликтүү билим берүү.

   — Студенттер менен тыгыз байланышта болуу жана чыгармачылык менен иштөөсүн өркүндөтүү.

    — Илимий, усулдук эмгектерди жана окуу куралдарын жазуу

    — Окутулган предметтер боюнча окуу китептерин жазуунун жандандыруу.

    — Студенттердин толук жана жеткиликтүү билим алуусуна шарттарды түзүү.

                            “ГИ” циклынын милдеттери

  •   Окутулуп жаткан сабактарга байланыштуу окуу куралдары ( китептер менен жетиштүү деңгээлде жана тийиштүү санда камсыз кылуу. Интерактивдүү досканы пайдалануу жаңы методдор менен сабак өтүү.
  • Студенттердин өз алдынча иштерин жогорку деңгээлде уюштуруу.
  • Сабакта окутуунун жаң технологияларын, аудио-видео материалдарын колдоонуга жетишүү.

                                  “ГИ” циклынын багыттары

  • Цикл “жер астынан пайдалуу кендерди казып алуу”, “ пайдалуу казындыларды геологиялык сүрөткө түшүрүү, изилдөө жана чалгындоо”, “электр жана электро механикалык жабдууларды ремонттоо, эксплуатциялоо жана камсыздоо кызматкерлери”, “нефть жана газ кендерин казып алуу жана иштеп чыгуу”, “ авто унааларды оңдоо жана тейлөө”, “электр менен камсыздоо”, “экономика жана бухгалтердик эсеп”, “технология”, “кесиптик окутуу” жана “компъютердик система жана комплекс” адистиктеринде окутуп жаткан студенттерге орус жана кыргыз тилинде инновациялык методдорду колдонуу менен учурдун талабына ылайык окутууну өркүндөтүүгө багытталган. Сабактар негизинен биринчи жана экинчи курсттарга өтүлөт.