Маматалиев Адилбек Абдибакиевич

 «Имаратарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу »циклынын башчысы.

Дареги: Строительная -20

Е mail: Adilbek0168@bk.ru.

Ураимов Мурат Ураимович

«Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» циклынын ага окутуучусу, э.и.к. доцент, билим берʏʏнʏн мыктысы

Саибов Хурматулло Рахматуллоевич

«Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» циклынын ага окутуучусу, билим берʏʏнʏн мыктысы

Алтынбек уулу Нургазы

«Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» циклынын окутуучусу

Пазыл уулу Жоодарбек

«Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» циклынын окутуучусу

Турдумаматов Акжол Тиллабаевич

«Имараттарды жана курулмаларды эксплуатациялоо жана куруу» циклынын окутуучусу

Циклдын тарыхы 

СЭЗиС» циклы 1966-жылы уюштурулуп, Окуу жайдын № 3-окуу корпусунда жайгашкан.

Шифри 270103 «Имараттарды инженердик курулуштарды куруу жана туруктуу тейлоо».

1966-жылы окуу жай Кызыл-Кыя тоо-техникалык техникуму деп аталып, цикл «ЖТД» — Жалпы техникалык дисциплиналар деп аталган, «Өнөр жай жана атуулдук курулушу» циклинин адистигин бүтүргөн.

2000-жылы ЖТД цикли Педагогикалык кеңештин чечими менен ЖТН – жалпы техникалык илимдер деп аталды.

2021-жылы “ОТН” цикли Педагогикалык кеңештин чечими менен “СЭЗиС” деп аталды – Имараттарды инженердик курулуштарды куруу жана туруктуу тейлоо.

«СЭЗИС» циклы калыптануу мезгилинде жалпы 1866 кундузгу жана сырттан окуу болумудорундо курулуш техниктерин даярдап, бүтүргөн.

Учурда «СЭЗиС» циклинин бүтүрүүчүлөрү КМШ өлкөлөрүндө өз адистиги боюнча иштеп жатышат.

«СЭЗиС» циклинин бүтүрүүчүлөрү Союз убагында Кызыл-Кыя шаарынын курулушуна зор салым кошуп, ПМК-29, ДСУ, ШСУ «Сельстрой» ПМКсы, РСУ, Минкомхоз РСУ, Кызыл-Кыя шахта башкармасынын курулуш цехин жана  шаардын маанилуу стратегиялык объектилерин курууда катышкан.

Алардын арасында Реалбаза, Хлебзавод, ТФЗ, ЦЭММ сыяктуу объектилер, билим берүү мекемелери, бала бакчалар жана МРН-1, МРН-13, МРН-14, МРН-15 Чыгыш айылы сыяктуу турак жайлар бар.

Кызыл-Кыя шаарынын түптөлүшүндө төмөнкү куруучулар  зор эмгек сиңирген Рахманжанов.Ю.Р, Муйдинов.У.М, Хасанбаев.Ш.Х, Гулматов.С.А.,Тойгонбаев.А.Т., Кадыров.И.К., Семикин.А.А.Джалалов.М.Д. кайсылар

Т.кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык инновация  жана экономика колледжинин СЭЗиС циклинин бутуруучулору. Учурда Кызыл-Кыя шаарындагы курулуш уюмдарында башкаруучу болуп иштеп жатышат, алардын арасында Ташов.З.Ж., Турдалиев.М КДАСТР мамлекеттик мекемесинин Кызыл-Кыя шаарындагы болумундо, Асанова.К.- Кызыл-Кыя шаарынын архитектурасы. Нажимидин уулу.А.- «Ыйман строй» курулуш компаниясы. Мамажалилов.Д.- «Караван строй» курулуш компаниясынын директору.

«СЭЗиС» циклин түзүүлуу учурунда цикл башчысы  болуп иштеген: Шек Анатолий Павлович.

Сидиков Илхом Абдилпатайович.

Худодотов Насыр Мирхакович.

Арзыбеков Алимжан Арзыбекович.

Абдулкасымов Талантбек Мамазияевич.

Учурда циклды Абдуллаев М.К жетектейт.

«СЭЗиС» циклында иштеген жана учурда иштеп жаткан мугалимдер:

Хусанов.Х.Р- атайын дисциплиналардын окутуучусу.

Исаев.С.Э.-ОТД окутуучу

Сидиков.И.А.-ЖТД нын окутуучусу

Гулматов.С.А.- атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Шек.А.П. .- окутуучу ЖТД

Муминжанов.М.М. .- окутуучу ЖТД

Адулькасымов.Т.М. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Абдреев.Д.А. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Туртаева.А.Т. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Худодотов.Н.М. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Маматалиев.А.А. — атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Ажимуратова.Б. .-мугалим ЖТД

Алтынбек уулу Н. Атайын дисциплиналар боюнча окутуучу .

Студенттер билимди өнөр жай, жарандык, турак жай жана башка объектилерди долбоорлоого, курууга, эксплуатациялоого жана реконструкциялоого байланышкан татаал маселелерди чечүү боюнча билимдерди, ошондой эле имараттарды жана курулмаларды долбоорлоодо фундаменталдык жана атайын билимдерди, ошондой эле курулуштун жасоо циклинин ар кандай этаптарында алышат.

Окуучулар өндүрүш технологиясын иштеп чыгуу жана курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын ар кандай максаттарда колдонуу боюнча кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү алышат.

«СЭЗиС» циклы  орто звенодогу курулуш техниктерин даярдоо үчүн төмөнкү материалдык-техникалык база менен жабдылган «Техникалык механика», «Метрология жана стандартташтыруу», «Инженердик графика», «Курулуш конструкциялары»,«Курулуш ондурушунун тех-нологиясы жана уюмдары», .Жалпы техникалык иштер боюнча техникалык билимдерди студенттер «Механикалык», «Слесардык», цехтеринде алат.

Учурда сабактарды тажрыйбалуу жана жаш адистер алып барууда.

Маматалиев.А.А. атайын дисциплиналар боюнча окутуучу, циклдин башчысы.

Ураимов.М.У. илимдин кандидаты. атайын дисциплиналар.

Алтынбек уулу Н  атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Пазыл уулу Ж  атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Турдумаматов.А.Т  атайын дисциплиналар боюнча окутуучу.

Кʏндʏзгʏ  окуу бөлʏмʏндөгʏ студенттеринин контингенти

1-СЭЗиС-2023

Ф.И.О. студента
1 Абдубапов Алибек Адылбекович
2 Абдувалиев Нурбек Ханыбекович
3 Боруев Бектур Курсаналиевич
4 Жоробайев Мухаммед Камалдинович
5 Исмаилов Кантемир Абдумиталипович
6 Кубанычбек Уулу Жумадыл
7 Куттугалиев Байжигит Кубатбекович
8 Маматов Арманбек Кенжебекович
9 Масабиров Дамирбек Жахонгирович
10 Махамаджанов Жахангир Умитович
11 Парпидинова Бактыгүл Шанаевна
12 Рахманов Махмуд Толибжонович
13 Садыкова Сабира Талантбековна
14 Саймуратов Салман Ниязидинович
15 Юлчиева Хакимахон Бахтиеровна

   2-СЭЗиС-2022      

Ф.И.О. студента
1 Азимжанов Азизбек Мамасалиевич
2 Амирбай уулу Айтибек
3 Арзымаматов Фатхуддин Алмазбекович
4 Ибрахимов Таалайбек Бакытбекович                       
5 Кенешов Нурсултан Ибрагимович
6 Насритдинов Мухаммедали Таалайбекович
7 Салимов Тынтчтыкбек Авазбекович
8 Сатывалдиев Айдарали Баходирович
9 Ташкозуев Абылкасым Алмазбекович
10 Токтогулов Нурмухаммед Талантбекович
11 Шамшиев Ажибек Шералиевич
12 Алавидинов Бектур Абдирашитович
13 Асалбеков Муслимбек Нурланбекович
14 Баатырбеков Кудрет Аскарбекович
15 Жакшыбаев Алимардан Мурзалиевич
16 Шаназаров Дамир Закирович

38-СЭЗиС-2021

Ф.И.О. студента
1 Алавдинов Кылычбек Тынычбекович
2 Анарбаев Хуснидин Равшанбекович
3 Арапбаев Асек Нурланбекович
4 Арапбаев Эльербек Хамзалиевич
5 Жоробаев Мирбек Замирбекович
6 Исмаилжанов Нурболот Бахтиярович
7 Мадмаров Алишер Шерзодович
8 Мурзаалиев Бексултан Азимбаевич

Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыядагы тоо-техникалык инновация жана экономика колледжинин «СЭЗиС»циклынын 2-курсунун студенттеринин окуу таанышуучу практикасы. Кут конгон Кызыл-Кыя шаарындагы «Золотой Квадрат» курулуш компаниясынын «Мега Плаза» турак жай комплексине барып, жаңы курулуп жаткан турак жай менен таанышышты.