ККГТКИжЭну артыкчылык диплом менен бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн тизмеси

Урматтуу иш берүүчүлөр сиздерге ККГТКИжЭнун артыкчылык диплому менен бүткөн бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалымат беребиз.

Алардын мыкты адис катарында иштеп берүүсүнө ишенебиз. Ошондуктан, сиздерде ваканттык орун болсо, төмөнкү тизмедеги ылайыктуу бүтүрүүчүлөрдү жумушка чакырууга сунуштайбыз.